Історія

Здолбунівська центральна районна бібліотека була створена в квітні 1944 року, відразу після звільнення Здолбунова від німецько-фашистських загарбників, на виконання постанови бюро Ровенського КП(б) від 3-го лютого 1940 року “Про організацію бібліотек області”.

Вдалий старт – половина успіху. У далекому 1944-му організаційні складнощі сповна лягли на плечі першої завідуючої бібліотеки Надії Петрівни Денисевич. А вже у вересні 1945-го її визнано одним з кращих працівників культосвітніх установ області.

В 1945 році штат Здолбунівської районної бібліотеки складав 2 чоловіки.

В 50-ті роки до штату районної бібліотеки входило 4 чоловіки. Вона координувала всю бібліотечну роботу в районі, надавала методичну допомогу бібліотекам з метою безперервного вдосконалення процесу обслуговування трудящих книгою, забезпечувала участь громадськості у бібліотечному будівництві.

Зростає її фонд. Книги надходять в дарунок з особистих зібрань, пізніше – з бібліотечного колектора обласного управління культури. Починає працювати міжбібліотечний абонемент, що дає змогу читачам користуватися виданнями з фондів інших бібліотек. Урізноманітнюються і форми роботи з читачами.

Пізніше, у 60-их – на початку 70-их років, відбувається політизація діяльності бібліотеки, зростає кількість заходів суспільно-політичної тематики, але в той же час активно ведеться пропаганда художньої, краєзнавчої, сільськогосподарської літератури. Запроваджується метод комплексної пропаганди книг, утверджується принцип диференційованого підходу до різних груп і окремих читачів з урахуванням рівня їх освіти, змісту і характеру роботи, громадської діяльності. Бібліотекарі – часті гості у школах, робітничих гуртожитках, на підприємствах, де ними проводяться бібліотечно-бібліографічні заняття, різноманітні масові заходи.

Проведена 1977 року централізація об’єднала в єдину систему 43 державні масові бібліотеки. В нових умовах управлінські функції ЦРБ як методичного центру сприяли забезпеченню єдності змісту, форм і методів роботи ЦБС в цілому і кожної бібліотеки-філіалу зокрема.

Кращий досвід роботи книгозбірень оперативно вивчався, узагальнювався і рекомендувався до впровадження в інших бібліотеках.

Кількість бібліотек відмінної роботи в 1978 році зросла до 27. Централізована бібліотечна система неодноразово відзначалась як краща ЦБС в області.

Цей період характеризується упорядкуванням мережі бібліотек, зміцненням їх матеріально-технічної бази, оптимальним і раціональним плановим комплектуванням бібліотечних фондів, залученням додаткових коштів з культфондів колгоспів і радгоспу на формування довідково-інформаційних фондів про вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і передового досвіду в сільському господарстві.

В умовах централізації поліпшилося використання читачами книжкового фонду. ЦРБ розпочинає випуск щомісячного інформаційного бюлетеня про нові надходження, створює сітку нестаціонарного бібліотечного обслуговування – пункти видачі, персувні бібліотеки, стоянки бібліобуса, організовує єдиний бібліографічний апарат і фонд довідкових та бібліографічних видань. Велика увага приділялась і поширенню бібліотечно-бібліографічних знань. Зміцнювались зв’язки та співпраця з підприємствами та організаціями, колгоспами і радгоспом району.

У 1981 році Здолбунівська ЦРБ отримала нове приміщення, в якому знаходиться і зараз. В цьому ж році на базі центральної районної бібліотеки розпочала роботу обласна школа керівника, навчання в якій пройшли директори ЦБС всіх регіонів області.

В 1985 році на базі бібліотек системи пройшло чергове заняття обласної школи директорів ЦБС Рівненської та Львівської областей, пізніше – обласної школи методиста. Ці та інші заходи свідчили про накопичений передовий досвід управління бібліотечною галуззю в районі і необхідність його поширення не лише в області, а й в Україні.

У 90-ті роки з утворенням незалежної української держави змінилися управлінські функції ЦРБ по забезпеченню повноцінного функціонування бібліотек ЦБС. Запроваджуються основні принципи маркетингу, зокрема, налагоджуються ділові зв’язки з засобами масової інформації, громадськістю міста для створення позитивного іміджу бібліотек в регіоні. Вводяться додаткові платні послуги для користувачів бібліотек, а саме: організація платних гуртків по вивченню іноземних мов, в’язанню, продаж літератури з обмінного фонду, “нічний абонемент” та інші. Ведеться пошук контактів із тими, хто міг би надати спонсорську допомогу.

З 12 листопада 2002 року в районі функціонує новостворена система публічно-шкільних бібліотек, яка об’єднує 30 бібліотек: центральну районну бібліотеку, районну бібліотеку для дітей та юнацтва, дві міські публічно-шкільні бібліотеки, 24 сільські публічно-шкільні бібліотеки та 2 публічні бібліотеки. Фонди книгозбірень нараховують понад 692 тисячі примірників книг, якими користується понад 30 тис. читачів.

В ході реорганізації зросла на 19 чоловік кількість працюючих на повну ставку; 4 чоловіки переведено на 0,75 посадового окладу; на 15 чоловік зменшилася кількість працюючих на 0,5 посадового окладу. Зріс відсоток спеціалістів галузі і складає 96,7 % (середньо обласний 85,6 %). Частину бібліотек переведено в комфортніші приміщення, покращився стан з опаленням книгозбірень.

Останнім часом одним із важливих напрямків роботи стала інформаційна співпраця біблотек з владними структурами, територіальними громадами – надання їм необхідних даних, а також забезпечення прозорості рішень влади, що реалізуються в діяльності створених у ЦРБ та бібліотеках системи Публічних центрів регіональної інформації. Користувачі бібліотек мають можливість оперативно отримувати найновішу інформацію про законодавчі акти держави у електронному та друкованому вигляді, фактографічні довідки про наявність документів у пресі.

В процес комп’ютеризації ЦРБ включилась у 2001 році. Але, окрім створення електронного каталогу бібліотечного фонду району за програмою „Ірбіс” та бази даних масових заходів, працівники бібліотеки прагнули надати читачам можливість користуватися світовими інформаційними ресурсами, мережею Інтернет. Бібліотека прийняла участь у відкритому конкурсі проектів „Інтернет для читачів бібліотек (LEAP-IV)”, оголошеного Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, і стала одним з його переможців, отримавши грант на створення Інтернет-центру. Нещодавно відкритий, він має велику популярність у різних категорій користувачів.

Сьогодні бібліотеки Здолбунівської ЦСПШБ причетні до всіх політичних, соціально-культурних процесів, що відбуваються на території району, активно беруть участь у ряді Всеукраїнських акцій та конкурсів. Робота книгозбірень неодноразово відзначена почесними нагородами різних рівнів. Це заклади, що мають своє обличчя, користуються повагою владних структур і популярністю у населення регіону, мають своїх друзів та працюють на майбутнє.